top of page

Innoveren om Effectiever te reageren op Opkomende vraagstukken in de LuchtvaartDe luchtvaart biedt het enige snelle wereldwijde transportnetwerk dat essentieel is voor wereldwijde zaken, dat op zijn beurt internationale handel en toerisme vergemakkelijkt, economische groei genereert en banen creëert.


Initiatief nemend in duurzaam succes moeten overheden, luchtvaartautoriteiten en belanghebbenden in de luchtvaart positief en tijdig reageren op transities en trends in de luchtvaartsector.


Om dit te bereiken, moeten besluitvormers op hoog niveau in Caribisch Nederland elkaar gezamenlijk ondersteunen en een synergetisch samenwerkingsinitiatief opzetten om de economische, ecologische en maatschappelijke effecten van de burgerluchtvaart kritisch te monitoren, met de nadruk op opkomende kwesties van lokale, nationale, regionale en wereldwijd belang om duurzaamheid te bereiken door een hoog en uniform niveau van veiligheid en economische groei te waarborgen.


We moeten transities en trends monitoren en erop focussen om proactief beleid en acties te plannen en te implementeren om veilige, zekere, succesvolle groei en expansie te garanderen. Dat is van het grootste belang om stagnatie, ongepaste en tegenstrijdige besluitvorming te voorkomen die het groeiperspectief belemmert en gelijke tred houdt met de innovatie in de luchtvaartsector.


Opvallend is dat er naast elektrisch vliegen een nieuwe kosteneffectieve ontwikkeling en investering plaatsvindt in het vliegen op waterstof. Een project ondersteund door de Nederlandse overheid, en net als bij het elektrisch vliegen project is kruisbestuiving mogelijk!!!!


De directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovationquarter, Rinke Zonneveld, gaf aan.


"We gaan de vergroening van de luchtvaart versnellen. Met vliegen op waterstof loopt de Nederlandse luchtvaartindustrie weer voorop."

Onze minister die verantwoordelijk is voor het ministerie van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Cijntje, sprak ook zijn mening uit over hoe waterstof een sleutelrol kan spelen in het verbruik van commerciële, residentiële, industriële en transportsectoren als een schone, overvloedige, betrouwbare en betaalbare bron van energie die de koolstofemissies van energieproductie vermindert.


Kortom, de luchtvaartindustrie evolueert in een snel tempo, traditionele praktijken kunnen het in de toekomst onmogelijk maken om de luchtvaartindustrie bij te houden. Daarom moeten we:

  • Best practices op het gebied van beheer en toezicht op de burgerluchtvaart verbeteren en illustreren.

  • Bevorder kernmissies van veiligheid en beveiliging en pak proactief belangrijke opkomende problemen aan.

  • Ontwikkel innovatieve partnerschappen met een breder scala aan belanghebbenden.

  • Laat zien dat aan de eisen van een breder scala aan donoren wordt voldaan, om aanvullende financieringsbronnen aan te boren.

"Met dit artikel wil PMC Global Aviation innovatie in luchtvaartleiderschap versterken in de transitie naar een schone energie-economie."

Het doel van deze innovatieve aanpak is niet alleen om lokale voordelen binnen een beperkt budget te helpen maximaliseren, maar het moet ook helpen bij het aantrekken van financiering die nodig is voor capaciteitsopbouw en technische ondersteuning, om een effectieve implementatie mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat geen enkel land achter blijft.PMC Global Aviation

8 weergaven0 opmerkingen

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page