top of page

Aviation Safety Intelligence en Safety Performance Management: cruciale componenten in de luchtvaartindustrieAviation Safety Intelligence en Safety Performance Management zijn cruciale componenten in de luchtvaartindustrie en spelen een cruciale rol bij het handhaven en verbeteren van de veiligheidsnormen.


Safety Intelligence verwijst naar het gebruik van data-analyse, voorspellende analyses en kunstmatige intelligentie (AI) om de luchtvaartveiligheid te verbeteren. Deze initiatiefnemende aanpak helpt bij het vroegtijdig opsporen en voorkomen van potentiële veiligheidsrisico's, waardoor een veiligere en betrouwbaardere bedrijfsvoering wordt gegarandeerd.


Safety Performance Management omvat het continu monitoren en beoordelen van veiligheidsprestatie-indicatoren om de risico's die verband houden met luchtvaartactiviteiten te beheersen en terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het is een systematische aanpak die aanbieders van luchtvaartdiensten helpt hun veiligheidsprestaties te meten, verbeterpunten te identificeren en effectieve veiligheidsmaatregelen te implementeren.


Een robuust veiligheidsbeheersysteem, ondersteund door een positieve veiligheidscultuur, is essentieel voor het consequent bereiken van veilige prestaties in de luchtvaart.

Samen stellen deze praktijken de luchtvaartindustrie in staat te anticiperen op potentiële veiligheidsproblemen en preventieve maatregelen te implementeren, waardoor de algehele veiligheid en betrouwbaarheid aanzienlijk worden verbeterd.


Daarom hebben twee luchtvaartveiligheidsbeoefenaars van Curaçao, namelijk de heer Ludgardo Job, Safety Manager bij CCAA en Cliff Belfor, Consultant bij PMC Global Aviation, deelgenomen aan de interessante ICAO "Safety Intelligence and Safety Performance Management Workshop", die met succes werd gehouden op het COCESNA-hoofdkantoor, Costa Rica, van 18 tot 22 maart 2024.


Waar beheerders, deskundigen en praktijkmensen die betrokken zijn bij het plannen, ontwikkelen en implementeren van een State Safety Program (SSP), veiligheidsbeheersystemen (SMS) en veiligheidsinformatieprocessen van staten en territoria van de ICAO NAM/CAR-regio's en vertegenwoordigers van uitgenodigde internationale organisaties deelnamen.


De Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit zet zich in voor hoge naleving van internationale normen om te voldoen aan de internationale kaders voor een goed functionerende luchtvaartautoriteit, goed toezicht op de luchtvaartsector op Curaçao en daarmee een goed functionerend en veilig luchtvaartsysteem.


PMC Global Aviation
#pmcglobalaviation #aviationindustry #aviation #airlines

4 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page