top of page

Vanuit een V.S. buitenlands perspectief, de impact van de FAA-IASA versus ICAO-USOAP

Luchtvaartliefhebbers en volgers hebben ons benaderd om de verschillen in rol, voordelen en focus van de Federal Aviation Authority - International Aviation Safety Assessment-programma (FAA-IASA) en de International Civil Aviation Organization - Universal Safety Oversight Audit Program (ICAO-USOAP) uit te leggen.


Er zijn verschillende beschrijvingen gebruikt met één specifieke betekenis en focus, in tegenstelling tot uitleg geven over de inspanningen om te voldoen aan de internationale burgerluchtvaartnormen. Dit zorgt voor verwarring, vooral bij het publiek zonder professionele of specialistische kennis in de burgerluchtvaart, maar die zich zorgen maakt over recente ontwikkelingen.


Met dit artikel wil PMC Global Aviation inzicht geven in belangrijke verschillen, feiten en effecten van de auditprogramma's van de beïnvloedende burgerluchtvaart veiligheid toezicht organisaties.DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BURGERLUCHTVAARTAUTORITEITEN


"De kernactiviteit van elke burgerluchtvaartautoriteit is het garanderen van een veilig, efficiënt, beveiligd en milieuvriendelijk luchtvervoersysteem"


Zij zijn verantwoordelijk voor het adviseren van hun respectieve regeringen over beleidskwesties met betrekking tot de burgerluchtvaart in het algemeen en over aangelegenheden die verband houden met internationale verdragen met betrekking tot de burgerluchtvaart en de vaststelling van maatregelen die nodig zijn om de normen en aanbevolen praktijken van het internationale luchtvervoerssysteem te implementeren.


De International Civil Aviation Organization (ICAO) is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat de principes en technieken van de internationale luchtvaart coördineert door de planning en ontwikkeling van internationaal luchtvervoer te bevorderen om de veilige en ordelijke groei van het wereldwijde burgerluchtvaartsysteem te waarborgen.


ICAO ondersteunt lidstaten en regeringen van de 193 ICAO-ondertekenende staten, via hun respectieve burgerluchtvaartautoriteiten, om een nationaal, regionaal en mondiaal veilig, efficiënt, beveiligd en milieuvriendelijk luchtvervoersysteem te realiseren.


De Federal Aviation Authority (FAA), de Amerikaanse burgerluchtvaartautoriteit die het "United States Department of Transportation" (DOT) ondersteunt, is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het VS Nationaal luchtvaart System het werelds veiligste en meest efficiënte luchtvaartsysteem ter wereld is.


WAT ZIJN DE HULPMIDDELEN DIE DOOR ICAO EN FAA GEBRUIKT WORDEN?


Het ICAO Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) is het instrument dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een ondertekenende staat voldoet aan de bepalingen van het Chicago verdrag of nationale regelgeving en de implementatie van ICAO-normen en aanbevolen werkwijzen in alle functionele categorieën.


Opmerking: deze video geeft een meer technische uitleg van de ICAO-USOAPHet FAA International Aviation Safety Assessment Program (IASA) is het instrument dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een buitenlandse toezichthoudende autoriteit voldoet aan de verwachtingen van het toezicht op hun nationale luchtvaartmaatschappijen die naar de VS vliegen of van plan zijn te vliegen, en/of cod-eshare aan te gaan met een Amerikaanse luchtvaart maatschappij. Door te voldoen aan specifieke ICAO-normen en aanbevolen werkwijzen in de functionele categorie 1.


Opmerking: deze video geeft een meer technische uitleg van de FAA-IASA


HET DOEL VAN DEZE LUCHTVAART VEILIGHEID AUDIT PROGRAMMA'S


Het algemene doel van deze internationale auditprogramma's is het beoordelen van de effectieve implementatie van de kritieke elementen van het veiligheidstoezichtsysteem van een staat, door een systematische en objectieve beoordeling uit te voeren van het veiligheidstoezicht van een staat.


Dit is in overeenstemming met de bepalingen van het Chicago Verdrag of nationale regelgeving en de implementatie van ICAO Standards and Recommended Practices (SARP's), procedures en best practices op het gebied van luchtvaartveiligheid.


OVER DE FUNCTIONELE CATEGORIEN EN AUDITGEBIEDEN


De standaard functionele categorieën en gerelateerde auditgebieden met betrekking tot de auditprogramma's zijn als volgt:

  1. "OPERATIONS": De eerste functionele categoriegroep heeft betrekking op personeelslicenties en -training (PEL), vliegtuigoperaties (OPS) en luchtwaardigheid van luchtvaartuigen (AIR).

  2. "AIR NAVIGATION": De tweede functionele categorie heeft betrekking op vliegvelden en grondhulpmiddelen (AGA) en luchtvaartnavigatiediensten (ANS).

  3. "SUPPORT SERVICES": De derde functionele categorie heeft betrekking op de primaire luchtvaartwetgeving en de burgerluchtvaartregelgeving (LEG), de burgerluchtvaartorganisatie (ORG) en het onderzoek naar vliegtuigongevallen en -incidenten (AIG).


DE FOCUS VAN ELK AUDITPROGRAMMA


De ICAO-USOAP is gebaseerd op een alomvattende systeembenadering ("alle functionele categorieën") om te zorgen voor:

  • Opname van alle kernelementen van de veiligheidsvoorzieningen,

  • Dat alle aspecten die verband houden met het auditproces beschikbaar zijn voor verdragsluitende staten,

  • Dat definitieve auditrapporten over veiligheidstoezicht voor alle verdragsluitende staten beschikbaar zijn,

  • Gegarandeerde toegang tot alle relevante informatie die is afgeleid van de auditbevindingen en discrepanties, en deze beschikbaar te stellen voor alle verdragsluitende staten via een beveiligde ICAO-website.


Daarentegen richt het FAA-IASA-programma zich alleen op het vermogen van een toezichtsysteem voor de veiligheid van een buitenlandse staat in de eerste functionele categorie, "OPERATIONS", gericht op luchtvaartmaatschappijen die actief zijn of van plan zijn te gaan opereren in de VS, of code-hares met een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij aan te gaan.


DE IMPACT VAN NIET-NALEVING


Voor de ICAO wijst de identificatie van significante veiligheidsproblemen niet noodzakelijkerwijs op een bepaald veiligheidstekort, maar duidt het op onvoldoende staatstoezicht om de effectieve implementatie van alle toepasselijke ICAO-normen te garanderen.


Het is belangrijk om te benadrukken dat ICAO geen directe controle heeft over de luchtvaartindustrie of luchtvaartdienstverleners. ICAO-audits richten zich op het veiligheidstoezicht van de aangewezen overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de burgerluchtvaart.


Wanneer door de ICAO-USOAP wordt vastgesteld dat een bepaalde toezichthoudende autoriteit van een bepaalde staat de normen niet naleeft, zal de ICAO het proces starten om te bepalen of de staat hulp nodig heeft van de ICAO en andere entiteiten om zijn veiligheidstoezichtsysteem te verbeteren, en daarnaast moet de staat zijn inspanningen op het gebied van naleving opvoeren en waar nodig om hulp vragen.


FAA richt zich ook op de naleving van toezichthoudende autoriteiten, maar alleen in functionele "categorie 1", "OPERATIONS". En wanneer niet-naleving wordt vastgesteld, degradeert de FAA het veiligheidstoezichtsysteem van de buitenlandse toezichthoudende autoriteiten tot "categorie 2" om veiligheidsredenen, dit betekent dat het de staat niet in staat is te voldoen aan die normen voor veiligheidstoezicht specifiek gericht op hun nationale luchtvaartmaatschappijen die van en naar de VS vliegen.


Bijgevolg:

  • De luchtvaartmaatschappijen uit de beoordeelde staat kunnen geen nieuwe dienst initiëren en zijn beperkt tot het huidige niveau van een bestaande dienst naar de Verenigde Staten terwijl corrigerende maatregelen worden genomen.

  • De FAA ondersteunt geen wederzijdse code-share overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen van de beoordeelde staat en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

  • Gedurende deze tijd wordt de buitenlandse luchtvaartmaatschappij die de Verenigde Staten bedient, onderworpen aan aanvullende inspecties op Amerikaanse luchthavens.

Deze degradatie heeft gevolgen voor zowel de manier waarop buitenlandse luchtvaartmaatschappijen de Verenigde Staten kunnen bedienen als de manier waarop Amerikaanse partners van deze nationale luchtvaartmaatschappijen gezamenlijk op de markt kunnen komen, evenals consequenties voor zakenreizigers en vakantiegangers.


Deze veiligheid gerelateerde zorg roept vragen op over wat "categorie 2" werkelijk betekent. In tegenstelling tot de benadering van de ICAO, die een resolutiebenadering is, creëert de FAA-benadering risico's, maar ook kansen voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Terwijl de buitenlandse nationale luchtvaartmaatschappijen nu niet in staat zijn om diensten naar de VS toe te voegen of uit te breiden, naast het onvermogen van het land dat is gedowngraded om dergelijke limieten op te leggen aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.


Dit is een ingewikkelde reeks problemen, omdat tarieven voor de reizende gemeenschap hoger gehouden kunnen worden, aangezien de nationale luchtvaartmaatschappijen niet kunnen concurreren, waardoor hun groei op de Amerikaanse markt wordt beperkt, en bovendien worden de buitenlandse staten en hun nationale luchtvaartmaatschappijen tijdens deze aanwijzing beperkt.


TENSLOTTE


Elke staat die onder het Verdrag van Chicago valt, heeft de verantwoordelijkheid om de wereldwijde veiligheid van de burgerluchtvaart te verbeteren door zich primair te richten op de capaciteiten van het regelgevend toezicht van de staat, en om de ontwikkeling van een gezond en economisch levensvatbaar burgerluchtvaartsysteem te bevorderen en de nadelige milieueffecten van burgerluchtvaartactiviteiten tot een minimum te beperken.


Dit is mogelijk als elke staat een effectief systeem voor veiligheidstoezicht opstelt en implementeert dat zich richt op alle gebieden van luchtvaartactiviteiten, door alle kritieke elementen op alle controlegebieden effectief te implementeren. Dus in alle functionele categorieën.


Het is belangrijk om een coöperatieve en holistische oplossingsbenadering van luchtvaartveiligheid tot stand te brengen, waarbij elke staat bijdraagt aan zijn lokale, nationale, regionale en bijgevolg een wereldwijd economisch niet-beperkend, veilig en efficiënt luchtvaartsysteem.PMC Global Aviation

16 weergaven0 opmerkingen

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page