top of page

PMC Global Aviation: visie en missie afstemmen op de strategische ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

PMC Global Aviation's CSR

PMC Global Aviation, een toonaangevend burgerluchtvaartadviesbureau gevestigd in het Caribisch gebied, zet zich in om staten, luchtvaartautoriteiten en de luchtvaartindustrie te ondersteunen bij het garanderen van duurzaam succes bij het uitvoeren van luchtvaartactiviteiten.


Onze visie en missie gaan niet alleen over het leveren van eersteklas luchtvaartdiensten; ze gaan ook over het maken van een positieve impact op de wereld. Daarom hebben we onze doelstellingen afgestemd op de Strategische Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 4, 8 en 17 van de Verenigde Naties.


Kwaliteitsonderwijs: SDG 4

Kwaliteitsonderwijs is de basis voor het verbeteren van de levens van mensen en duurzame ontwikkeling.

Bij PMC Global Aviation geloven we in de kracht van onderwijs om de luchtvaartindustrie te transformeren. Wij streven ernaar om hoogwaardige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan ons team en onze klanten.


Door dit te doen, willen we hen uitrusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om door de complexe wereld van de luchtvaart te navigeren en bij te dragen aan de groei en het succes van de sector.


Waardig werk en economische groei: SDG 8

Duurzame economische groei vereist dat samenlevingen omstandigheden creëren die mensen in staat stellen kwaliteitsbanen te hebben.

Als luchtvaartadviesbureau zetten wij ons in voor het bevorderen van inclusieve, rechtvaardige en duurzame economische groei. En streven ernaar om kwalitatieve banen te creëren binnen onze organisatie en de sector, en om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een eerlijke beloning te bieden.


Bovendien werken we samen met onze klanten om hen te helpen hun activiteiten te optimaliseren, wat leidt tot economische groei en werkgelegenheid in de luchtvaartindustrie.


Partnerschappen voor de doelstellingen: SDG 17

Het opbouwen van sterke mondiale partnerschappen is cruciaal voor het verwezenlijken van de SDGs.

In de snel veranderende wereld van de luchtvaart is het opbouwen van betekenisvolle verbindingen cruciaal voor persoonlijke en professionele groei.


Bij PMC Global Aviation begrijpen we het belang van samenwerking en partnerschap bij het bereiken van onze doelen. We streven actief naar partnerschappen met andere organisaties, overheden en belanghebbenden in de luchtvaartindustrie. Deze partnerschappen stellen ons in staat kennis, middelen en best practices te delen, wat leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.


PMC Global Aviation is meer dan alleen een luchtvaartadviesbureau.

Wij geloven dat we door onze inspanningen kunnen helpen een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde organisatie die zich inzet voor het maken van een positieve impact op de wereld.


Door onze visie en missie af te stemmen op de SDG’s van de Verenigde Naties, dragen we niet alleen bij aan het succes van de luchtvaartindustrie, maar ook aan het bredere doel van duurzame ontwikkeling.


PMC Global Aviation
#pmcglobalavyion #aviationindustry #aviation #airlines


5 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page