top of page

ICAO's "No Country Left Behind (NCLB)" initiatief binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Het "No Country Left Behind (NCLB)" initiatief benadrukt de inspanningen van ICAO om staten te helpen bij het implementeren van ICAO-normen en aanbevolen praktijken (SARP's).


Het belangrijkste doel van dit werk is ervoor te zorgen dat de tenuitvoerlegging van SARP's wereldwijd beter wordt geharmoniseerd, zodat alle staten toegang hebben tot de aanzienlijke sociaaleconomische voordelen van een veilig en betrouwbaar luchtvervoer.


De NCLB-inspanning bevordert ook de inspanningen van ICAO om significante veiligheidsproblemen (SSC's) op te lossen die aan het licht zijn gekomen via ICAO's veiligheidstoezichtaudits en andere veiligheids-, beveiligings- en emissie gerelateerde doelstellingen.

 

In de EU/Nederland doen zich zeer interessante “Emerging issues” (opkomende ontwikkelingen) voor, bijvoorbeeld: elektrisch vliegen en onbemande luchtvaart (drone Luchtvaart).


Het is van het grootste belang dat de implementatie van SARPs in het Nederlandse Koninkrijk effectief en transparant wordt geharmoniseerd, zodat alle koninkrijkspartners toegang hebben tot de sociaaleconomische voordelen van een veilig en betrouwbaar luchtvervoersysteem.


Alvorens verder te gaan is het belangrijk om eerst uit te leggen wat “Emerging issues” inhoudt en wat het betekent voor de luchtvaart. “Emerging issues” omvatten concepten van operaties, technologieën, overheidsbeleid, bedrijfsmodellen of ideeën die van invloed kunnen zijn op de luchtvaartveiligheid in de toekomst, waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om typische gegevens gestuurde analyses te voltooien.


Aangezien we deel uitmaken van het Nederlandse Koninkrijk met gedelegeerde verantwoordelijkheden voor toezicht op de veiligheid van de luchtvaart, is het belangrijk dat onze regeringen (Nederland en de Nederlandse Cariben), de luchtvaartautoriteiten en de luchtvaartgemeenschap waakzaam blijven voor nieuwe problemen en potentiële risico's.


Deze elementen moeten door Nederland en de Nederlandse Caribische gebieden worden overwogen en geprioriteerd bij het opstellen van hun regionale (Nederlandse Koninkrijk) en nationale ontwikkelingsplannen en strategische plannen voor de luchtvervoersector, zelfs voordat kruisbestuiving begint.


Daarnaast is politieke wil en strategische toewijzing van personele en budgettaire middelen en een strategisch capaciteitsopbouw aanpak essentieel voor een duurzaam veiligheidstoezichtsysteem om naleving van de ICAO SARP's te waarborgen.


Het Nederlandse Koninkrijk (Nederland en de Nederlandse Caribische gebieden) staan voor de uitdaging van de initiële investeringskosten voor het opzetten van een effectief en duurzaam systeem voor toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart.


PMC Global Aviation is er echter van overtuigd dat de sociaaleconomische voordelen en bijdragen van de luchtvaart aan duurzame ontwikkeling deze kosten zullen compenseren, mits effectief, transparant en gezamenlijk beheerd.


In de loop der jaren en nog steeds merken we dat de uitdagingen voor overheden, burgerluchtvaartautoriteiten en de luchtvaartgemeenschap in het Nederlandse Koninkrijk zijn toegenomen in aantal en complexiteit. Dit vraagt om een sterkere en intensievere samenwerking en gezamenlijke inzet voor luchtvaartveiligheid op alle gebieden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.


Niettemin blijft de verplichting bij de ondertekenende staat, het succesvol oplossen van moeilijkheden vereist een solide en transparante inzet van alle regeringen die behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden.


Daarom moeten we gezamenlijk een evenwicht vinden tussen de kosten van het opzetten en onderhouden van de capaciteit van onze burgerluchtvaartautoriteiten en het vermogen van de luchtvaartindustrie en belanghebbenden om bij te dragen aan de financiering van het systeem.


PMC Global Aviation is ervan overtuigd dat deze opkomende ontwikkelingen kansen zullen bieden om innovatie, het gebruik van nieuwe technologieën en procedures te stimuleren. Maar het Koninkrijk (Nederland en Caribisch Nederland) zal een geharmoniseerde implementatiestrategie initiëren om significante sociaaleconomische voordelen te realiseren en duurzaam succes te boeken in een veilig, beveiligd en betrouwbaar luchtvaartsysteem in het Nederlandse Koninkrijk.


Allemaal gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die een universele oproep tot actie is om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en het leven en de vooruitzichten van iedereen, overal, te verbeteren.

 

"PMC Global Aviation en zijn team van experts kijken ernaar uit om een duurzame, veerkrachtige, sterke en verenigde luchtvaart in te luiden en staan klaar om een helpende hand te bieden bij het ontwikkelen en ondersteunen van strategieën om niet alleen te overleven, maar ook om in de toekomst te gedijen."

 
PMC Global Aviation

24 weergaven0 opmerkingen

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page