top of page

Elektrisch vliegen in Caribisch Nederland " Een strategisch aanpak vereist"


Nederland heeft in 2020 ambities gesteld voor een duurzame luchtvaart om de CO2-uitstoot terug te dringen en emissievrij op de grond en in de lucht te opereren. Deze route wordt beschouwd als een van de routes naar een duurzamer luchtvervoer.


Een fantastisch project dat begon in Nederland en nu ook in het Caribische deel van het Nederlandse koninkrijk. Een opkomende luchtvaartsector ondersteund door een volledig groene aanpak die een hoge sociaal-conomisch impact zal hebben voor het Caribische deel van het Koninkrijk en op termijn voor het hele Caribisch gebied.


Maar het bereiken van duurzaam succes vereist een strategische benadering van capaciteitsopbouw en training om veiligheid te waarborgen in overeenstemming met de ICAO Global and Regional Safety Plans, ICAO SAPS's en een Now Country Left Behind Approach, gebaseerd op de Sustainable Strategic Goals (SDG's) van de VN.


Deze nieuwe ontwikkeling wordt beschouwd als een "emerging issue" en omvat concepten van operaties, technologieën, overheidsbeleid, bedrijfsmodellen of ideeën die de veiligheid in de toekomst kunnen beïnvloeden, waarvoor er onvoldoende gegevens zijn om typische gegevens gestuurde analyses te voltooien. Er komt meer druk op de bestaande luchtvaartinfrastructuur en de complexiteit van het luchtvaartsysteem neemt toe.


Daarnaast zijn er risico's die niet in hun geheel en/of optimaal kunnen worden beheerst op het niveau van een individuele luchtvaartorganisatie, waardoor een gezamenlijke aanpak tussen luchtvaartorganisaties, luchtvaartautoriteiten, het bedrijfsleven en overheden noodzakelijk is.


Ondertussen is het essentieel om een samenwerkingsplatform op te richten met als doel een gediversifieerde fondsen en financieringsaanpak aan te moedigen en te bevorderen. Een gezamenlijke inspanning van alle landen in het Koninkrijk met steun van beleidsmakers, luchtvaartautoriteiten, burgerluchtvaart training organisaties, ontwikkelingspartners, het bedrijfsleven en investerings- en financiële instellingen is nodig om een hoogwaardige luchtvaartinfrastructuur te ontwikkelen.


Door de rol van de particuliere sector te vergroten, evenals het effectieve gebruik van binnenlandse middelen en internationale ontwikkelingsfinanciering, is het mogelijk om een hoogwaardige luchtvaartinfrastructuur/-systeem te ontwikkelen en te moderniseren.


Met dit artikel wil PMC Global Aviation:

  1. Een gezamenlijke inspanning bevorderen om stagnatie, ongepaste en/of tegenstrijdige besluitvorming en niet-naleving tegen te gaan,

  2. Aanhoudend succes behalen bij het uitvoeren van burgerluchtvaartactiviteiten in overeenstemming met de ICAO-bepalingen, plannen, programma's en normen en aanbevolen praktijken (SARP's),

  3. Ontwikkeling stimuleren van een capaciteitsopbouw- en opleidingsstrategie om een optimale structuur tot stand te brengen en duurzaam gekwalificeerde en competente luchtvaartprofessionals te hebben, een voorwaarde voor het bereiken van duurzame prestaties op het gebied van luchtvaartveiligheid.


PMC Global Aviation kijkt uit naar het inluiden van duurzame, veerkrachtige, sterke en een verenigde luchtvaart, en staat klaar om strategieën te ontwikkelen en te ondersteunen om niet alleen te overleven, maar ook duurzaam gedijen in de toekomst.PMC Global Aviation

3 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page