top of page

Een holistische benadering tot een robuuste luchtvaartwaardeketen.


Customer Satisfaction

De luchtvaartsector is een essentiële motor van economische groei en ontwikkeling in ons land. Het ondersteunt handel, toerisme, investeringen en innovatie en creëert banen en inkomen voor mensen. Om de voordelen van de luchtvaart maximaal te benutten, moeten we ervoor zorgen dat alle actoren in de sector effectief en efficiënt samenwerken. Dit betekent het verbeteren van de prestaties van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, luchtvaartnavigatiedienstverleners, regelgevers en andere belanghebbenden, evenals het verbeteren van de onderlinge coördinatie en samenwerking. Door dit te doen, kunnen we een meer veerkrachtige, concurrerende en duurzame luchtvaartwaardeketen bouwen die de belangen van Curaçao en zijn bevolking dient.


De luchtvaartwaardeketen bestaat uit veel onderling afhankelijke sectoren, zoals luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, fabrikanten, leveranciers en dienstverleners. Elke sector vertrouwt op de andere om waarde te leveren aan klanten en belanghebbenden. Daarom is het belangrijk om een sterke en veerkrachtige waardeketen te bevorderen die alle belanghebbenden ten goede kan komen en de algehele prestaties van de luchtvaartindustrie kan verbeteren.


De luchtvaartwaardeketen
De luchtvaartwaardeketen

Een meer collaboratieve en coöperatieve omgeving tussen de verschillende bedrijven en waardeketensectoren, evenals een gedeelde visie en strategie voor de toekomst van onze luchtvaartsector is vereist.

Enkele mogelijke acties die bedrijven kunnen ondernemen om dit te bereiken zijn:

  1. Het delen van best practices en innovaties in de luchtvaartwaardeketen om de efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren.

  2. Het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen en platforms om gemeenschappelijke uitdagingen en kansen aan te pakken, zoals digitale transformatie, klantervaring en milieu-impact.

  3. Prikkels en belangen op elkaar afstemmen om win-winsituaties te creëren en conflicten of compromissen te vermijden.

  4. Het opbouwen van vertrouwen en transparantie tussen partners in de waardeketen om informatie-uitwisseling en besluitvorming te vergemakkelijken.

  5. Ondersteuning van het herstel en de veerkracht van de luchtvaartwaardeketen in tijden van crisis, zoals de COVID-19-pandemie, door wederzijdse bijstand en flexibiliteit te bieden.

Omdat de luchtvaartwaardeketen zo sterk is als de zwakste schakel, hebben alle sectoren die deel uitmaken van de keten belang bij elkaars prestatievermogen.

Aangezien de luchtvaartindustrie voor ongekende uitdagingen staat, is het essentieel om een cultuur van samenwerking en partnerschap tussen alle belanghebbenden in de luchtvaart te bevorderen. De complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van het luchtvaartsysteem vereisen een holistische en geïntegreerde benadering om de economische, sociale en milieueffecten van luchtvervoer aan te pakken. Daarom is samenwerking nodig om waardecreatie uit te breiden voor alle actoren binnen het luchtvaartsysteem, van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens tot toezichthouders en klanten.


Door samen te werken kunnen we meer efficiëntie, innovatie en duurzaamheid in de luchtvaartsector bereiken door:


1. Verbeter de service en betrouwbaarheid om klanten aan te trekken.

De klantervaring wordt niet volledig gecontroleerd door de luchtvaartmaatschappijen, ook al zijn zij degenen die de tickets aan de passagiers verkopen. Om de kwaliteit en tevredenheid van de klanten te verbeteren, moeten de luchtvaartmaatschappijen nauwer samenwerken met andere belanghebbenden in de waardeketen, zoals luchthavens, afhandelaars, cateraars enzovoort. Deze sectoren hebben allemaal een impact op het klanttraject en kunnen baat hebben bij een meer op samenwerking gerichte aanpak met de luchtvaartmaatschappijen.


2. Streef naar kansen voor het delen van meer gegevens en inzichten in de hele waardeketen.

Om de prestaties en klanttevredenheid te optimaliseren, moeten bedrijven binnen de waardeketen gebruikmaken van de gegevensrijke omgeving waarin ze actief zijn. Door gegevens uit verschillende bronnen te analyseren en te gebruiken, kunnen ze klanten meer op maat gemaakte aanbiedingen doen of voorspellend onderhoud uitvoeren om storingen te voorkomen. Bovendien zou een grotere uitwisseling van gegevens en inzichten, bijvoorbeeld tussen luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en afhandelingsbedrijven over verwachte volumes, kunnen leiden tot betere kortetermijnprojecties en een betere operationele planning. Dit zou hen in staat stellen zich aan te passen aan de veranderende vraag en de toewijzing van middelen te optimaliseren.


3. Verwijder inefficiënties in de luchtvaartwaardeketen.

De hele keten kan profiteren van het aanpakken van inefficiënties die de prestaties beïnvloeden. Zo leiden vliegroutes die langer zijn dan nodig binnen regio's tot inefficiënties in de luchtverkeersleiding, extra brandstofverbruik en een grotere impact op het klimaat. Het nastreven van verbeterinitiatieven kan helpen deze inefficiënties op te lossen, de winstgevendheid te vergroten en de CO2-uitstoot voor alle deelnemers in de keten te verlagen.


4. Werk samen aan carbonisatie.

Het bereiken van netto nulemissies in de luchtvaartindustrie tegen 2050 is een uitdagend maar noodzakelijk doel. Het vereist substantiële investeringen in nieuwe technologieën, zoals duurzame vliegtuigbrandstoffen, elektrische vliegtuigen en koolstofafvang en -opslag. Het vereist ook samenwerking en innovatie in de hele waardeketen.


5. Samenwerken om te voldoen aan de steeds veranderende vraag en klanteisen.

De luchtvaartindustrie heeft ingrijpende veranderingen ondergaan als reactie op veranderende klantvoorkeuren. In plaats van rigide bedrijfsmodellen te volgen, hebben luchtvaartmaatschappijen een meer hybride aanpak gekozen die elementen van goedkope luchtvaartmaatschappijen en netwerkmaatschappijen combineert. Hierdoor kunnen ze tegemoet komen aan verschillende marktsegmenten, zoals zakenreizigers en vakantiegangers, die verschillende verwachtingen en budgetten kunnen hebben. Om consumenten meer keuzes en waarde te bieden, moeten luchtvaartmaatschappijen samenwerken, concurreren en innoveren in de dynamische marktomgeving.


6. Verbeter de veerkracht en robuustheid.

Een manier om de veerkracht van het bedrijf te vergroten, is door de inkomstenbronnen te diversifiëren en de uitgaven nauwlettend te volgen. Hiervoor kan het nodig zijn de reikwijdte van de activiteiten binnen en buiten de luchtvaartsector uit te breiden door middel van verticale en horizontale integratiestrategieën. De sleutel is niet alleen om groei na te streven, maar om dit op een winstgevende en duurzame manier te doen, om de kwetsbaarheid van de luchtvaartindustrie en de luchtvaartwaardeketen te verminderen.


De luchtvaartindustrie is een essentiële bron van economische voordelen voor onze samenleving. Om voor zijn investeerders een hoger rendement te behalen dat de risico's weerspiegelt, moet elke sector zijn prestaties verbeteren en effectiever samenwerken met andere partners in de luchtvaartwaardeketen. Dit vereist nieuwe benaderingen en innovatieve oplossingen in de hele luchtvaartindustrie.

PMC Global Aviation

10 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page