top of page

Realiseren van een duurzaam succesvolle luchtvaartwaardeketen in Caribisch Nederland


HET LUCHTVAARTSYSTEEM

De luchtvaartwaardeketen bestaat uit een diverse reeks sectoren die verschillen in omvang, structuur en financiële prestaties. Deze industrieën genereren aanzienlijke winsten, terwijl andere moeite hebben om winstgevend te blijven. Ze verschillen ook in de waarde die ze creëren vanuit het perspectief van een belegger.


Deze industrieën zijn voornamelijk fabrikanten van originele uitrusting van vliegtuigen en motoren (OEM's); verhuurders; luchthavens; verleners van luchtvaartnavigatiediensten (ANSP's); grondafhandelaars; leveranciers van onderhoud, reparatie en revisie (MRO); cateringbedrijven; luchtvaartmaatschappijen; wereldwijde distributiesystemen (GDS'en); en expediteurs.


De opmerkelijke uitzondering waren luchtvrachtexpediteurs, waar onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod (onderaanbod in combinatie met aanhoudende vraag) leidden tot hogere inkomsten en waardecreatie. Luchtvracht is tijdens de pandemie een duidelijk en noodzakelijk gebied van noodhulp geweest. Het wereldwijde luchtvrachttonnage was in 2021 ongeveer 7 procent hoger dan in 2019.

“De luchtvaartwaardeketen is zo sterk als de zwakste schakel.”

Alle sectoren in de keten hebben belang bij elkaars prestatievermogen. Het is belangrijk om de waardeketen voor iedereen te versterken, de prestaties van de waardeketen als geheel te verbeteren en financiële duurzaamheid en waarde creatie voor iedereen te waarborgen.


Om een sterke luchtvaartwaardeketen te bereiken, moet elke schakel worden versterkt, beheerd en verbeterd om een duurzaam hoogste veiligheidsniveau en kwaliteit van het luchtvervoerssysteem tot stand te brengen en te verzekeren, wat de meest fundamentele strategische doelstelling is.


Daarom is het van het grootste belang om op een geharmoniseerde manier te werken om de luchtvaartveiligheid voortdurend aan te pakken en te verbeteren door middel van a) beleid en standaardisatie, b) monitoring van belangrijke veiligheidstrends en -indicatoren, c) veiligheidsanalyse, d) specifieke programma's die veiligheidskwesties aanpakken , en e) implementatieondersteuning.


Met een focus op het bereiken van duurzame ontwikkeling in de gehele luchtvaartwaardeketen om ketens van armoede en gebrek aan kansen te doorbreken en sociaaleconomische voordelen te bieden aan onze burgers, terwijl de gezondheid, veiligheid en voordelen van de consument behouden blijven.

De sleutel tot het bereiken van een sterke luchtvaartwaardeketen is politiek commitment.

Belangrijk is! het tot stand brengen van een effectieve coördinatie- en samenwerkingsomgeving tussen de Nederlandse Caribische Gebieden, gebaseerd op een 'no country left behind'-initiatief, een gecentreerde aanpak, strategisch partnerschap en alliantie, en de regionale en nationale strategische ontwikkelingsdoelen om het vertrouwen in de burgerluchtvaart te herstellen.< /p>


ACTIES OM DE WAARDECREATIE VOOR ALLE DEELNEMERS UIT TE BRENGEN OM EEN DUURZAME SUCCESVOLLE WAARDEKETEN IN DE LUCHTVAART TE BEREIKEN.


Herstructurering, versterking en harmonisatie van institutioneel toezicht in de luchtvaart.

Het hoofddoel is het herstructureren en versterken van de institutionele capaciteit van de regelgevende instantie voor de burgerluchtvaart om een veilige luchtvaartomgeving te waarborgen door middel van goed bestuur, liberalisering, implementatie van internationale normen en aanbevelingen voor de burgerluchtvaart, evenals harmonisatie met de luchtvaart autoriteiten en beleidsondersteuning, en waar van toepassing agentschappen en relevante belanghebbenden.


Gericht op het verbeteren van het nalevingsvermogen in overeenstemming met internationale luchtvaartnormen op het gebied van luchtvaartveiligheid, beveiliging en economisch toezicht, en sociaaleconomische ontwikkeling in de Nederlandse Cariben om de service en betrouwbaarheid te verbeteren om klanten aan te trekken.


Luchtvaartmaatschappijen hebben geen zeggenschap over de end-to-end klantervaring, ook al sluiten ze rechtstreeks een contract met de passagier. Verbeterde samenwerking kan ten goede komen aan alle deelnemers aan de waardeketen die afhankelijk zijn van de klanten die luchtvaartmaatschappijen bedienen.


Alle sectoren die van invloed zijn op de klantreis (luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, afhandelingsbedrijven, cateraars, enz.) zouden bijvoorbeeld gezamenlijk de ervaring in kaart kunnen brengen, zodat deze holistisch kan worden verbeterd, in plaats van door één partij tegelijk.


Het nastreven van mogelijkheden voor het delen van meer gegevens en inzichten in de hele waardeketen.

Spelers binnen de waardeketen moeten een gegevensrijke omgeving opzetten om meer op maat gemaakte aanbiedingen aan klanten te bieden of om voorspellend onderhoud uit te voeren. Het delen van gegevens en inzichten, bijvoorbeeld tussen luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en afhandelingsbedrijven over verwachte volumes, kan leiden tot betere kortetermijnprojecties en verbeterde operationele planning.


Inefficiënties in de waardeketen verwijderen

Inefficiënties aanpakken om de prestaties voor de hele keten te verbeteren. Langer dan noodzakelijke vliegroutes binnen regio's leiden bijvoorbeeld tot inefficiënties in de luchtverkeersleiding, extra brandstofverbruik en de bijbehorende gevolgen voor het klimaat. Verbeteringsinitiatieven in de vluchtinformatieregio en luchthaventerminalgebieden zullen deze inefficiënties aanpakken, de winstgevendheid vergroten en de CO2-uitstoot verminderen voor alle deelnemers in de keten.


Samenwerken aan de-carbonisatie.

Om de luchtvaartindustrie in 2050 naar netto nul te brengen, zijn aanzienlijke investeringen nodig, evenals innovatie en samenwerking in de waardeketen.


Samenwerken om te voldoen aan de steeds veranderende vraag en eisen van klanten.

Reageren op de veranderende vraag van klanten, de bedrijfsmodellen van luchtvaartmaatschappijen en de liberalisering van het toezicht op de luchtvaart is veel meer hybride geworden.

Andere, weinig luchtvaartmaatschappijen zijn pure low-cost- of netwerkmaatschappijen, aangezien beide van elkaar hebben geleend om hun aanbod aan te passen. Er is ook meer fluïditeit tussen marktsegmenten, aangezien zakenreizigers kunnen kiezen voor economy class en vakantiegangers business class kunnen boeken voor hun vakantiereizen. Meer samenwerking, evenals concurrentie en innovatie, is essentieel om consumenten opties te bieden die aansluiten bij hun behoeften.


Veerkracht en robuustheid vergroten.

Het doel moet niet alleen zijn om te groeien, maar ook om winstgevend en duurzaam te groeien, om de impact op de luchtvaartindustrie en de luchtvaartwaardeketen te beperken. De robuustheid kan worden vergroot door meer diverse inkomstenstromen te creëren en door op de kosten te letten. Dit kan verticale en horizontale integratie inhouden wanneer dat mogelijk is, en zelfs buiten de waardeketen van de luchtvaart.


Luchtvaart heeft het potentieel om aanzienlijke economische bijdragen te leveren aan onze samenlevingen.

Door binnen het Nederlandse koninkrijk samen te werken en de prestaties in de hele waardeketen te verbeteren, kunnen alle sectoren een rendement voor hun investeerders genereren dat verder gaat dan het minimum op basis van het risicoprofiel. Dit vereist prestatieverbetering binnen elke sector en vereist ook meer samenwerking en nieuwe manieren van werken tussen partners in de waardeketen.PMC Wereldwijde Luchtvaart3 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page