top of page

Economische regulering van het luchtvervoer (Deel 2): de effecten


Dr. Albert Plesman Airport

Een open markt voor luchtdiensten kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de economische groei, zoals de ervaring van sommige landen laat zien. Nederland, dat een beperkte binnenlandse vraag heeft vergeleken met Frankrijk en Duitsland, heeft het voortouw genomen in het liberaliseren van zijn bilaterale luchtvaartakkoorden.


De "Open Skies"-overeenkomst tussen Nederland en de VS, die in 1992 werd gesloten, was een baanbrekende stap in de liberalisering van het luchtvervoer. Deze overeenkomst stelde Schiphol in staat om een van de belangrijkste trans-Atlantische hubs te worden en gaf KLM de kans om haar vluchten naar Europa en Noord-Amerika uit te breiden. Een ander voorbeeld van een succesvol geliberaliseerd luchtvervoerssysteem is Singapore, dat zich heeft ontwikkeld tot een toonaangevend luchtvaart- en handelscentrum in Azië.


De eerste "Open Skies"-overeenkomst ter wereld was een mijlpaal voor de luchtvaartsector. Nederland en de VS sloten deze overeenkomst in 1992, waardoor de luchthaven Schiphol in Amsterdam een belangrijk knooppunt werd voor trans-Atlantische vluchten. KLM, de nationale luchtvaartmaatschappij van Nederland, heeft veel baat gehad bij deze overeenkomst, zoals blijkt uit de woorden van haar President en CEO, Pieter Elbers. Hij zei: "KLM is altijd afhankelijk geweest van toegang tot wereldwijde markten, omdat we in een klein land zijn gevestigd. Onze ontwikkeling en vernieuwing hangen sterk samen met de liberalisering van de luchtvaartsector."


Een van de voordelen van de 'Open Skies'-overeenkomst met de VS was dat we ons netwerk en onze partnerschappen konden vergroten. Dit leidde ook tot meer groei en ontwikkeling voor de luchthaven Schiphol en de Nederlandse economie, met meer banen en mogelijkheden als gevolg.


Een van de meest succesvolle en uitgebreide voorbeelden van liberalisering is de interne luchtvaartmarkt van de EU, die heeft geleid tot een vrijwel volledige deregulering van de interne luchtvaartmarkt van de EU. Dit heeft een aanzienlijke groei van de Europese luchtvaartsector en een democratisering van het luchtvervoer mogelijk gemaakt: Europese luchtvervoergebruikers hebben nu een ongeëvenaarde keuze aan opties voor vliegreizen tegen concurrerende prijzen. Het aantal routes, zowel binnen de EU als internationaal, carrierfrequenties en het aantal passagiers is flink gestegen.


Dankzij de interne luchtvaartmarkt van de EU kunnen alle EU-luchtvaartmaatschappijen vrij opereren binnen de EU. Dit heeft geleid tot de snelle expansie van goedkope luchtvaartmaatschappijen in de EU, zoals Ryanair, Easyjet en Wizzair, die qua passagiers en marktwaarde hoog in de top van Europa staan. Ook de Europese luchtvaartindustrie is zeer succesvol geweest.


De EU heeft een proactief luchtvaartbeleid gevoerd dat niet alleen haar lidstaten ten goede komt, maar ook andere landen over de hele wereld. Door onderhandelingen over luchtvaartovereenkomsten op EU-niveau met derde landen wil de EU de economische groei bevorderen, de markttoegang verbeteren, de investeringsmogelijkheden vergroten en het vliegverkeer voor passagiers en bedrijven verbeteren. Deze overeenkomsten bevorderen ook hoge normen op het gebied van veiligheid, beveiliging, milieubescherming en sociale rechten in de luchtvaartsector.


De EU is toonaangevend geweest bij het ontwikkelen van een alomvattend luchtvaartbeleid dat niet alleen haar lidstaten ten goede komt, maar ook andere landen over de hele wereld. Door onderhandelingen over luchtvaartovereenkomsten op EU-niveau met derde landen wil de EU vier hoofddoelstellingen verwezenlijken:


  1. Nieuwe economische kansen creëren voor luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden,

  2. Zorgen voor markttoegang en eerlijke concurrentie,

  3. Investeringsmogelijkheden en convergentie van regelgeving bevorderen, en

  4. Faciliteren van vliegreizen voor passagiers en vracht.

Deze overeenkomsten hebben een positief effect op handel, toerisme, milieu, veiligheid en consumentenbescherming.


De EU heeft een nauw op elkaar afgestemde gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar buurlanden tot stand gebracht en werkt samen met verschillende belangrijke partners aan luchtvervoersovereenkomsten op EU-niveau. De EU-luchtvervoersovereenkomst met de landen van de Westelijke Balkan heeft geleid tot een bijna verdrievoudiging van het aantal passagiers sinds de ondertekening ervan.


De liberale overeenkomst met Marokko heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal passagiers dat tussen de EU en dit land reist. Evenzo hebben de overeenkomsten met de VS en Canada bijgedragen tot een aanzienlijke uitbreiding van meer dan 3 miljoen passagiers op de EU-markten die met deze landen verbonden zijn.


Ten slotte verklaarde dr. Temel Kotil, CEO van Turkish Airlines, dat "de internationale handel tussen Afrika en Turkije is toegenomen van niet-bestaand tot 20% dankzij het feit dat Turkish Airlines naar verschillende punten in Afrika vliegt", en dat "de groei van Turkish Airlines de Turkse economie door een vermenigvuldiger van de economie''.


Een toename van het luchtverkeer heeft een positief effect op de werkgelegenheid en het BBP, zoals blijkt uit een studie uit 2006 die een toename van het BBP met 0,07% vond voor elke toename van 10% in de frequentie van internationale luchtdiensten (IATA, 2009). Dit voordeel wordt echter mogelijk niet volledig gerealiseerd als buitenlandse luchtvaartmaatschappijen worden beperkt op routes in Nieuw-Zeeland. Een studie waarin de impact van liberalisering in Nieuw-Zeeland werd onderzocht, waarschuwde dat dergelijke beperkingen de voordelen van liberalisering teniet zouden kunnen doen.


Het is duidelijk dat liberalisering een sleutelrol speelt bij het verbeteren van de luchtdienstniveaus en het verlagen van de tarieven, wat bijgevolg leid tot meer verkeersvolumes en economische groei en werkgelegenheid.


To be Cont'd

PMC Global Aviation

2 weergaven0 opmerkingen

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page