top of page

DE LUCHTVERVOERSECTOR: Een belangrijke economische sector in de nationale exportstrategie.De luchtvervoerssector moet worden gepromoot als katalysator en bijdrager aan het bereiken van duurzame ontwikkeling in de gehele luchtvaartwaardeketen [1], die de capaciteit heeft om ketens van armoede en gebrek aan kansen te doorbreken en sociaal-economische voordelen te bieden aan onze burgers, terwijl de gezondheid, veiligheid en voordelen van de consument worden behouden.


De waardeketen van de burgerluchtvaart omvat (onder andere):

  • Luchtvervoer (commercieel luchtvervoer), niet-commercieel vliegen (zoals vliegen met privévervoer), commercieel niet-vervoer (zoals irrigatie vanuit de lucht en gewasonderzoek), medisch luchtvervoer (ambulancevluchten),

  • Infrastructuur (zoals luchthavens en luchtvaartnavigatiefaciliteiten),

  • Luchtvaartleasing en -financiering (zoals vliegtuigen, motoren en elektronische apparatuur),

  • Luchtvaartdienstverlening (zoals grondafhandeling, catering en verzekeringen).

Er zijn pull- en push-effecten aan het werk in de luchtvaartwaardeketen. Bijvoorbeeld technische push-effecten van toezichthoudende autoriteiten of demand-pull-effecten in de vorm van klanteisen. Vanwege deze onderlinge afhankelijkheden en onderlinge verbanden in de gehele waardeketen van de luchtvaart, bestaande uit verschillende omgevingen (vraag, economische omgeving, technische omgevingen en natuurlijke omgeving), kan de luchtvaartsector idealiter worden gemodelleerd met een systeembenadering.


Systeembenadering pleit ervoor dat elk organisatorisch of zakelijk probleem moet worden gezien als een systeem dat bestaat uit een hiërarchie van subsystemen. In plaats van het probleem in delen te zien, wordt het als een geheel gezien. Hoewel het systeem als geheel wordt gedefinieerd, blijft de focus op de subsystemen en componenten en op hun rol in het totale waardesysteem.


Luchtvervoer is een vitaal onderdeel van de luchtvaartwaardeketen en levert de producten en diensten van de burgerluchtvaartindustrie aan klanten over de hele wereld.

Het luchtvervoer heeft historisch gezien een hogere groei doorgemaakt dan de meeste andere bedrijfstakken. De vraag naar luchtvervoer is nauw verbonden met economische ontwikkeling en tegelijkertijd is luchtvervoer een motor in een economie.


De bijdrage van het luchtvervoer en aanverwante burgerluchtvaartindustrieën aan de economie omvat de output en banen die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de burgerluchtvaart, evenals het multiplicator- of rimpeleffect op andere industrieën in de hele economie.


Passagiers-, vracht- en postdiensten, luchtvaartmaatschappijen en andere commerciële exploitanten kopen een breed scala aan producten en diensten van luchthavens en luchtvaartnavigatiedienstverleners, en de leasing- en financieringsdienstensectoren, die op hun beurt afhankelijk zijn van tal van leveranciers.


De multiplicatoreffecten van niet-direct gegenereerde productie en werkgelegenheid worden beoordeeld door zogenaamde katalytische en geïnduceerde vraageffecten te combineren.


Katalytische effecten op de vraag omvatten bestedingen buiten de luchthaven die rechtstreeks verband houden met het gebruik van vliegreizen en het verzenden van vracht en post, met name reis- en toerismebedrijven (zoals hotels en restaurants, reisbureaus, touroperators en detailhandelaren), evenals het hele spectrum van vrachtbedrijfsactiviteiten.


De luchtvervoersector moet worden gepromoot als katalysator en bijdrager aan het bereiken van duurzame ontwikkeling voor alle uitgaven uit gerelateerde belastinginkomsten.


Daarom is het van het allergrootste belang om het luchtvervoer te promoten als een belangrijk economisch nationaal prioriteitsgebied, niet alleen vanuit technisch, maar ook vanuit sociaaleconomisch perspectief, dat in staat is de groei te herstellen en sociaaleconomische voordelen te bevorderen.

Alleen door beslissingen efficiënt en effectief te evalueren, wordt het mogelijk om middelen op een nauwkeurige manier toe te wijzen, waardoor een betere naleving van het beleid, financiële planning en infrastructuurontwikkeling mogelijk wordt, waarbij zowel publieke als private middelen worden betrokken.

[1] De component Luchtvervoer is het centrale deel van de burgerluchtvaartsector.PMC Global Aviation

11 weergaven0 opmerkingen

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page