top of page

De luchtvaartindustrie van Curaçao op weg naar herstel


Helaas heeft de Covid-19-pandemie wereldwijd catastrofale gevolgen gehad en is ons eiland geen uitzondering. Onze overheid staat dan ook voor de uitdaging om de gevolgen van de pandemie in alle sectoren te verhelpen of te verzachten. Als gevolg hiervan heeft de overheid veel projecten inclusief in de luchtvaartsector helaas tijdelijk opgeschort, met name Human Recourse Development en Capaciteitsopbouw in de luchtvaart.


En uitspraken beleven alsof de luchtvaartsector ophoudt te bestaan door de Covid-19-pandemie en dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in luchtvaart verbeterings- en innovatieprojecten omdat door de neergang alle inspanningen overbodig zijn geworden.


Wekt twijfels op over onze leiderschapskwaliteiten. Volgens mij is leiderschap het vermogen om een alliantie van vertrouwen en communicatie te creëren, het recept voor blijvend succes en harmonie. Zijn we het vertrouwen kwijt? Kunnen we niet constructief communiceren? Geloven we niet meer in onszelf en onze professionals? Dit zijn de vragen die meteen opkwamen.


Terwijl de luchtvaartindustrie haar weg naar herstel blijft vinden, zijn we in staat om strategisch te bereiden op de veranderingen en uitdagingen die met het nieuwe normaal worden verwacht. We moeten onze huidige en toekomstige luchtvaartprofessionals op alle niveaus voorbereiden om te zorgen voor duurzame luchtvaartveiligheid, toezicht en beheer in een complexe, veeleisende en steeds veranderende luchtvaartindustrie (nu meer dan ooit!).


De overheid en de luchtvaartindustrie moeten samenwerken om de impact van Covid-19 te beheersen. Samenwerking tussen stakeholders in de luchtvaart en andere indirecte belanghebbenden is cruciaal voor een succesvolle doorstart en continuïteit van de industrie.


De volgende factoren zijn van het groot belang om een nauwe werkrelatie tussen partners in de luchtvaartindustrie tot stand te brengen en te behouden, om het luchtvaartsysteem perspectief te bieden en een kader en praktische stappen voor herstel vast te stellen.


Nieuwe veerkracht: capaciteitsbestendigheid aanpakken in de context van toezicht op en beheer van de luchtvaartveiligheid.


Duurzaamheid: Herstructureren en versterken van het luchtvaarttoezicht en het creëren van duurzaamheid (Duurzaamheid staat bovenaan alle agenda's).


Toegevoegde waarde: Investeren in het luchtvaartsysteem is cruciaal. De focus moet verschuiven naar toegevoegde waarde, bij krappe budgetten moet het onderscheid tussen kosten en waarde duidelijker worden.


De lokale luchtvaartgemeenschap staat momenteel voor de uitdaging om een ongekende luchtvaartcrisis te overleven en tegelijkertijd te zorgen voor een goede oprichting en beheer van het "Aviation Safety Oversight System" en uiteindelijk herstel. Deze dubbele uitdaging zal ons mandaat voor de komende jaren domineren.


Voorafgaand aan het uitbreken van de Covid-19-pandemie werd vastgesteld dat ons toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart niet volledig voldoet aan de internationale vereisten. Ondertussen waren er plannen gaande om een opleidingscentrum voor de burgerluchtvaart op te richten voor de lokale, regionale en internationale luchtvaartgemeenschap. Gericht op regulerende luchtvaarttraining en capaciteitsopbouw.


Deze inspanning werd onmiddellijk omarmd en ondersteund door het de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit, de minister van Verkeer, Verkeer en Ruimtelijke Ordening, evenals de lokale luchtvaartgemeenschap die het als een zeer belangrijk project beschouwen met een hoge impact op de capaciteit veerkracht voor de verbetering van het burgerluchtvaartsysteem.


Een project voor luchtvaartopleiding en capaciteitsopbouw heeft het potentieel om de luchtvaartautoriteiten, dienstverleners en de luchtvaartgemeenschap te ondersteunen door competent en gekwalificeerd personeel te leveren, inclusief technisch en ondersteunend personeel, om veiligheidstoezichtfuncties en -taken uit te voeren die nodig zijn om een passende en praktische toezichtorganisatie en het onderhouden van een goed georganiseerd burgerluchtvaartsysteem.

Leiderschap, vastberadenheid en budgettoewijzing zijn essentieel voor het herstel en de duurzaamheid van een systeem voor toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart en voor het waarborgen van de naleving van ICAO SARP's. Onze regeringen staan voor de uitdaging van de initiële investeringskosten voor het bouwen van een effectief en duurzaam systeem voor toezicht op de veiligheid van de burgerluchtvaart.

De sociaaleconomische voordelen en bijdragen van de luchtvaart aan de duurzame ontwikkeling van onze eilanden kunnen dergelijke kosten echter compenseren. De overheid moet daarom een balans vinden tussen de kosten van het opzetten en onderhouden van het burgerluchtvaarttoezicht op de veiligheid van de luchtvaart en het vermogen van belanghebbenden uit de industrie om bij te dragen aan de financiering van een dergelijk systeem en de bijbehorende inspanningen om het systeem te verbeteren. Belanghebbenden uit de sector kunnen echt aantonen dat ze van toegevoegde waarde zijn voor de waardeketen van het luchtvaartsysteem en onze gemeenschap, zelfs in de moeilijke tijden van vandaag.

Concluderend, terwijl we ons blijven voorbereiden op herstel, zal de luchtvaartindustrie manieren moeten vinden om te innoveren, de belangrijkste infrastructuur te beschermen, investeringen aan te moedigen, het toezicht te versterken en te werken aan de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen en capaciteitsopbouw. Elke stakeholder heeft hierin een rol te spelen en natuurlijk uitdagingen die ze moeten overwinnen, maar door samen te werken wordt de luchtvaartindustrie sterker, veerkrachtiger en betrouwbaarder.


"Samen uitkijken naar een duurzame en sterkere luchtvaarttoekomst"



PMC Global Aviation

23 weergaven0 opmerkingen

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page