top of page

De behoefte aan een Caribisch Nederland Veiligheidsorganisatie voor de Luchtvaart

PMC Global Aviation is een fervent voorstander van een Caribisch Nederland Luchtvaart Veiligheidsorganisatie (Caribbean Netherlands Aviation Safety Organization - CNASO). Dit om door samenwerking capaciteit te creëren om duurzaam succes te garanderen bij het waarborgen van een hoog en uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Caribisch Nederland.

Het is belangrijk om rekening te houden met het ICAO-NACC Regional Aviation Safety Plan (ICAO-NACC/RASP). Aangezien Caribisch Nederland geografisch gezien deel uitmaakt van en verbonden is met het Caribisch gebied. En het Europees Nederland (EASA) best practices die van toepassing zijn kunnen altijd de inspanningen versterken.Onlangs zagen we verenigingen ontstaan met als doel elkaar gezamenlijk te ondersteunen en synergetische samenwerkingsinitiatieven te creëren om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Initiatieven die PMC GLOBAL AVIATION ondersteunt!


Bovendien hangen deze initiatieven nauw samen met de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 17 en sluiten aan bij het beleid en samenwerkingssysteem van de ICAO voor het delen en overdragen van kennis en technische expertise ter ondersteuning van capaciteitsopbouw.


Voorbeelden:


1. Het initiatief Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA), met als doel maximale energie en inspanningen te investeren om verbindingen tussen eilanden betaalbaarder te maken voor de mensen en duurzamer voor de planeet, door elektrisch vliegen tussen de Bovenwindse en Benedenwindse eilanden in te voeren in Caribisch Nederland. met vooruitzichten op uitbreiding naar het Caribisch gebied.


2. Een andere grote inspanning en ook een opkomend vraagstuk zijn de samenwerkingsinitiatieven tussen luchtverkeersleidingseenheden in Caribisch Nederland om nieuwe regelgeving te ontwikkelen met als doel ervoor te zorgen dat alle luchtverkeersleidingseenheden in Caribisch Nederland duurzaam voldoen aan de meest recente veiligheidseisen van de Internationale Civil Aviation Organization (ICAO) met regelgeving die qua inhoud in wezen gelijkwaardig is om efficiëntie in het luchtvaarttoezicht te bereiken.


Op basis van het bovenstaande wordt het dringend noodzakelijk om een gezamenlijke inspanning tot stand te brengen en te bevorderen om stagnatie, ongepaste en/of tegenstrijdige besluitvorming en niet-naleving tegen te gaan.


Een samenwerkingsinitiatief dat onder meer tot taak heeft een nationaal luchtvaartveiligheidsplan (NASP) te ontwikkelen en te implementeren in overeenstemming met ICAO's Global Aviation Safety Plan (GASP), Global Air Navigation Plan (GANP) en ICAO-NACC Regional Aviation Safety Plan (RASP) voor zover van toepassing.


En de uitvoering daarvan op nationaal niveau te coördineren, door burgerluchtvaartinitiatieven af te stemmen op de SARP's van de ICAO, naleving te waarborgen en te garanderen, en dat elke persoon en elk grondgebied van het Nederlandse Koninkrijk wordt betrokken bij de sociaaleconomische voordelen van een veilig en betrouwbaar luchtvervoer. Gebaseerd op het initiatief "No Country Left Behind" (NCLB).


Het is vooral belangrijk dat onze luchtvaartautoriteiten en de luchtvaartgemeenschap waakzaam blijven voor belangrijke veiligheidskwesties, opkomende problemen en andere potentiële risico's die deze samenwerkingsinitiatieven kunnen opleveren.


PMC GLOBAL AVIATION is ervan overtuigd dat we met de CNASO in staat zullen zijn om blijvend succes te boeken bij het effectief uitvoeren van veiligheidstoezicht in Caribisch Nederland en om de inspanningen van de ICAO te ondersteunen om significante veiligheidsproblemen op te lossen die zijn geïdentificeerd door middel van audits van toezicht op de veiligheid van de luchtvaart, andere veiligheidscontroles en emissies- gerelateerde doelen.


De CNASO, als de nationale entiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van de NASP, die in overeenstemming moet zijn met de GASP en GANP. Een NASP met daarin de strategische richting met betrekking tot luchtvaartveiligheidsbeheer, regionale en nationale burgerluchtvaart gerelateerde initiatieven, implementatiestrategie en de middelen die nodig zijn om in te zetten.


Het NASP is hét middel om Nationaal draagvlak te krijgen en een mechanisme om initiatieven te coördineren die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid, beveiliging en andere burgerluchtvaart gerelateerde activiteiten in Caribisch Nederland.


Het CNASO moet fungeren als de belangrijkste motor achter de planning en uitvoering van veiligheidsverbeteringsinitiatieven op nationaal niveau.


PMC Global Aviation
10 weergaven0 opmerkingen

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page