top of page

Aircraft Leasing & Financing: Een strategische aanpakOnze luchtvaartsector moet worden erkend en beschouwd als een belangrijk economisch nationaal prioriteitsgebied, niet alleen vanuit technisch, maar ook vanuit sociaaleconomisch oogpunt.


We moeten het promoten als katalysator en bijdrager aan het bereiken van duurzame ontwikkeling in de hele waardeketen van het luchtvervoer, het doorbreken van ketens van armoede en gebrek aan kansen en het leveren van sociaaleconomische voordelen voor onze burgers, terwijl het verbeteren van gezondheid, veiligheid en voordelen voor consumenten en klanten versterkt.


Het leasen van commerciële vliegtuigen was pas begin jaren negentig gebruikelijk. Voordien kocht de overgrote meerderheid van luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen, met slechts een klein percentage leasing.


Leasing werd een steeds aantrekkelijkere optie, mede door krappere kredietverlening en toenemende risico's voor verhuurders en financiers, waardoor het voor kleinere operators moeilijk of onmogelijk werd om financiering te krijgen om vliegtuigen aan te schaffen.


De populariteit van het leasen van vliegtuigen is de afgelopen twee decennia blijven groeien. Tegenwoordig maken leasevliegtuigen meer dan 40% uit van de wereldwijde vloot.


Alleen door het belang te erkennen van een alomvattende strategische benadering op alle gebieden, met opname van de leasing en financiering van vliegtuigen in de luchtvaart waardeketen, kunnen we synergiën genereren en de kansen ten volle benutten.


Inruildiensten, het Verdrag van Kaapstad en goede regelgevingspraktijken worden steeds belangrijker voor duurzame economische ontwikkeling en strategische expansie.


Alleen door het belang te erkennen van een alomvattende strategische benadering van de luchtvervoerssector als een prioritaire industriesector kunnen we synergiën genereren en de kansen volledig benutten.

STILSTAND IS ACHTERUITGANG!
 

Professor Patrick Honnebier, een gerenommeerd hoogleraar Internationale luchtvaartfinanciering en leasingwetten stelt:

ARUBA ALS HET LEIDENDE ALTERNATIEF VOOR VLIEGTUIGREGISTRATIE IN VERGELIJKING MET HAAR SCOREN IN DE PILLSBURY WORLD AIRCRAFT REPOSSESSION INDEX 2023

DEEL I:

Justin Berard, bedankt voor het delen van de positieve informatie in je onderstaande bericht. Als luchtvaartuigregister biedt Aruba inderdaad geldige juridische en praktische voordelen. Als u bijvoorbeeld de bestaande situatie in de Verenigde Staten behandelt, merkt u op:


"Eigenaars en exploitanten van vliegtuigen die bekend zijn met de [FAA-gerelateerde] vertragingen die hierboven zijn genoemd, zijn in de verleiding gekomen om hun vliegtuig in een ander rechtsgebied te registreren, en jarenlang wordt het register van Aruba erkend als de belangrijkste alternatieve keuze".

Surely, Aruba offers the parties advantages.

Desalniettemin vereist het 'kiezen' van de leidende vliegtuigregistratie niet alleen dat de jurisdictie de eigenaren en exploitanten voorziet van adequate regelgeving gerelateerde procedures. Integendeel, een absolute vereiste is dat de Amerikaanse en andere financiers en verhuurders hun vliegtuig weer in bezit kunnen nemen wanneer een exploitant in gebreke blijft of insolvent is.


Deze belanghebbenden moeten onder meer in staat zijn hun luchtvaartuig snel uit te schrijven en te exporteren uit het register dat wordt bijgehouden door de Directie Burgerluchtvaart van Aruba. Om deze reden heeft het Koninkrijk der Nederlanden in 2010 het Verdrag van Kaapstad (CTC) aangenomen. Dit verdrag is van toepassing op Aruba en de andere territoriale eenheden in het Caribisch gebied die deel uitmaken van het Koninkrijk.


Op grond van de verplichte IDERA-bepalingen, is recent de WORLD AIRCRAFT REPOSSESSION INDEX, Fourth Edition, verspreid. Ingediend door het advocatenkantoor Pillsbury.


De advocatenkantoor Pillsbury analyseert de risico's van het financieren en leasen van commerciële en privévliegtuigen in 113 rechtsgebieden. Een daarvan is Aruba. Voor elk rechtsgebied stelt de Index onder meer een ‘One-Page Summary’ vast. Dit gedeelte is gebaseerd op de informatie die is ingediend door "... De lokale advocatenfirma('s) en de persoon (personen)/ medewerker(s) die in een dergelijke samenvatting of aantekeningen worden vermeld". De bijdragende personen, NIET de firma Pillsbury, zijn dus verantwoordelijk voor de lokale informatie die zij hebben ingediend.


DEEL II:

BEKIJK DE REGISTRATIE VAN ARUBA HIERONDER (EN).PMC Global Aviation
2 weergaven0 opmerkingen

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page